Prevence onkologických onemocnění

V ČR existují tři organizované screeningové programy, zaměřené na vyhledávání onkologických onemocnění v časném stadiu u předem definovaných skupin lidí. Jedná se o screening nádorů prsu prostřednictvím mamografie (u žen nad 45 let), screening nádorů tlustého střeva a konečníku prostřednictvím testu na okultní krvácení do stolice nebo kolonoskopie (u osob nad 50 let) a screening nádorů děložního hrdla prostřednictvím cytologického vyšetření stěru z děložního hrdla (u žen nad 18 let)

Horní věková hranice pro screeningové programy není pevně stanovena. Rozhodnutí o ukončení dispenzarizace by mělo záviset nejen na nálezech z vyšetření, ale také na celkovém stavu a přání pacienta. Pohybuje se okolo 75let.

Nádor tlustého střeva

Prevence

 • Omezte příjem alkoholu
 • Omezte tučnou stravu
 • Jezte více ryb a drůbeže
 • Omezte grilování na ohni, omezte smažená jídla
 • Jezte hodně ovoce a zeleniny a potravin bohatých na vlákninu
 • Nekuřte
 • Omezte užívání soli
 • Sportujte, vyhněte se nadváze a obezitě

Screening kolorektálního karcinomu

V 50ti letech- si můžete zvolit, zda v rámci prevence podstoupíte kolonoskopii nebo si budete provádět tzv. TOKS-test na okultní krvácení do stolice.

TOKS

Test je nenáročný, zcela hrazený pojišťovnami. Vzorek si odeberete doma a my jej v ambulanci na počkání vyhodnotíme. Zkumavku si vyzvedněte v ambulanci. Zaplatíte zálohu 100Kč, kterou Vám vrátíme, jakmile přinesete zkumavku se vzorkem stolice zpět na vyšetření. Je doporučeno provádět TEST každý rok od 50ti do 55ti let, dále pak každé 2 roky.

Odběr stolice doma

 • Stolice při vykonání potřeby nesmí přijít do kontaktu s vodou. K tomu je určen přiložený odběrový papír, který je možno i se stolicí spláchnout.
 • Dejte pozor, abyste nevylili tekutinu ze zkumavky.
 • Odšroubujte modrou odběrovou tyčinku.
 • Do 5-6 různých míst ve stolici zavedete a opět vysunete tyčinku.
 • Hloubku zavedení určuje vroubkování na tyčince.
 • Modrou tyčinku opět zašroubujete do zkumavky.
 • Zavoláte nám, že přicházíte se vzorkem na vyšetření.
 • Provedete-li odběr stolice večer, do druhého dne, kdy bude provedeno vyšetření, musí být zkumavka v chladu, nejlépe v ledničce. Nejpozději druhý den nám zkumavku přinesete na vyhodnocení.

Na vyšetření vzorku se nemusíte objednávat. Výsledek Vám sdělíme do 10 minut. Při positivitě vyšetření obdržíte žádanku na kolonoskopické vyšetření a recept na projímadlo. Dle svého výběru si zvolíte místo, kde si necháte vyšetření provést.

Po provedení kolonoskopie další dispenzární péči určuje gastroenterolog podle nálezu při kolonoskopii a event. histologickém vyšetření odebraného vzorku.

V případě negativního nálezu kolonoskopie je screeningový program na 10 let přerušen a návrat do screeningového programu je za 10let. Poté se můžete opět rozhodnout, zda chcete pokračovat v TOKS á 2 roky, nebo podstoupíte znovu kolonoskopii.

Pokud byl diagnostikován nádor tlustého střeva u Vašich přímých příbuzných, zvláště před 60.rokem, oznamte to lékaři.

 

Nádor prostaty

Pravidelný screening rakoviny prostaty na základě vyšetření PSA v ČR neexistuje. Test není ani příliš přesný, protože hodnota PSA v krvi je ovlivněna nejen rakovinou, ale i např. benigním zbytněním prostaty či infekcí močových cest. Před odběry je nutné se vyvarovat podráždění prostaty optimálně 48hod předem ( jízda na kole, sexuální aktivita, atp ) - tyto aktivit

Pokud však vznikne podezření na onemocnění prostaty, je to jedna z diagnostických možností. Kdyby toto vyšetření někdo chtěl absolvovat jen na základě svého vlastního rozhodnutí, bez lékařské indikace, musel by si ho zaplatit.

Velký význam pro prevenci rakoviny prostaty má ale hlavně dostatečná informovanost pacientů a jejich ochota o případných problémech s lékařem hovořit a také absolvovat příslušná vyšetření. Zejména muži z rodin, kde se nemoc vyskytla, by si měli nechat prostatu pravidelně vyšetřovat.

Nádor prsu

Prevence

 • Omezte tučná jídla
 • Hlídejte si váhu
 • Nekuřte
 • Omezte pití alkoholu
 • Vyšetřujte si prsa 1 x měsíčně
 • Využijte možnosti mamografického screeningu

Screening nádoru prsu

Ženy od 45 let života by měli absolvovat každé dva roky mamografické vyšetření.

Je to rentgen prsu, kterým lze odhalit počínající zhoubný nádor i u žen, které doposud neměly žádné problémy. Vyšetření hradí zdravotní pojišťovny a provádějí je specializovaná pracoviště. K vyšetření je potřeba žádanka od praktického lékaře nebo gynekologa.

Ve věku nižším než 45 let může být mamografie lékařem doporučena v rámci prevence při vysokém riziku vzniku karcinomu prsu (při výskytu alespoň jednoho případu karcinomu prsu u ženských příbuzných pacientky v přímé linii, nebo na základě doporučení pracoviště nádorové genetiky). V tomto případě je hrazena zdravotní pojišťovnou. Stejně tak jako mamografie prováděná nikoliv preventivně (screeningově), ale z diagnostických důvodů ženě s příznaky onkologického onemocnění prsu. Mamografie u žen pod 40 let věku není doporučena.

Podle současné legislativy není zdravotní pojišťovnou hrazeno na žádost klientky samotné screeningové ultrazvukové vyšetření (bez mamografie).

Některé pojišťovny přispívají na preventivní vyšetření pro karcinom prsu na ultrazvukové nebo mamografické vyšetření u žen ve věku 30 - 45let, které si uhradí preventivní vyšetření samy a nejsou v dispenzární péči z důvodu nemoci prsou. Vyšetření musí být provedeno výhradně v akreditovaném mamografickém screeningovém centru.

Více informací na: www.mamo.cz.

Nádor kůže

Prevence:

 • Neopalujte se na přímém slunci
 • Nesluňte se v polední době
 • Používejte ochranný krém s vysokým faktorem
 • Nechoďte do solárií
 • Všímejte si změn na kůži
 • Při svědění, zvětšování, krvácení znamének, při přítomnosti stroupku navštivte dermatologa
 • Znaménka v místě mechanického dráždění si nechte odstranit

Příznaky maligního melanomu (ABCDE)

 • Asymetry (asymetrie) pigmentová skvrna není symetrická
 • Border (nepravidelné ohraničení), okraje skvrny jsou nerovné, vroubkaté, nejasně ohraničené
 • Color (barevná pestrost) zabarvení není uniformní, mohou být různé odstíny hnědé a černé. Bílá, červená nebo modrá barva pigmentové skvrny bývá znepokojivým nálezem.
 • Diameter (průměr) větší než 5mm, ale mohou být i menší
 • Evalution (vývoj), změna - růst znaménka

Nádor plic

Rizikové faktory

 • kouření - je příčinou 85-95% nádorových onemocnění plic
 • dlouhodobý pobyt v zakouřeném prostředí
 • ionizující záření
 • chemické látky (arzen, nikl, chrom, beryllium, azbest, polycyklické uhlovodíky...)
 • nadměrná konzumace alkoholu
 • nedostatek ovoce a zeleniny
 • nesprávná životospráva
 • trvalý stres

Pokud kouříte nebo jste kouřili alespoň 20 let 20cig. denně a je Vám 55-74 let, můžete být zařazeni do programu časného záchytu plicního nádoru.

Nejúčelnější je nekouřit. Zeptejte se své zdravotní pojišťovny, zda Vám poskytne příspěvek na preparáty pro odvykání kouření pod dohledem odborníka (léčivý přípravek Champix, náhradní léčba nikotinem - pastilky, žvýkačky, ústní spreje, náplasti atd.)

Více informací na www.slzt.cz, www.lekarnici.cz a www.odvykani-koureni.cz

Chřipka

Chřipka není nachlazení. Jde o závažné virové a vysoce nakažlivé onemocnění, které se v ČR vyskytuje každý rok od ledna do března.

Příznaky:

 • začíná náhle z "plného zdraví"
 • vysoký pocit nemoci (výrazná únava, schvácenost, bolesti kloubů a svalů)
 • horečka až 40st (nemusí být u seniorů), pocení, zimnice, bolest hlavy
 • kašel - suchý, dráždivý, dávivý, může vést ke zvracení

Léčba je symptomatická = vede ke zmírnění příznaků. Léky na snížení teploty, bolesti a kašle.

Prevence:

 • Každoroční očkování proti chřipce (konec listopadu, začátek prosince)
 • Nechoďte na místa s velkou koncentrací lidí
 • Vyhýbejte se kontaktu s nemocnými lidmi
 • Opakovaně si myjte ruce
 • Při kaši a kýchání si zakrývejte nos a ústa kapesníkem, ten ihned vyhoďte
 • Pokud nemáte kapesník, použijte část děvu
 • Nepůjčujte si od ostatních věci (telefony, sklenice, příbory a další předměty, u dětí hračky)
 • Pokud onemocníte, zůstaňte doma a nechoďte mezi lidi
 • Nezdravte s podáním ruky a líbáním
 • Nedotýkejte se rukama obličeje, snížíte tím přenos z kontaminovaných předmětů
 • Pravidelně se otužujte, sportujte, choďte na čerstvý vzduch, do jídelníčku zařaďte dostatek vitamínu C.

Očkování

Očkovací látka se aplikuje:

 • osobám zdravým, bez příznaků akutního onemocnění a bez teploty,
 • převážně do deltového svalu (ramene) nedominantní ruky.

Po aplikaci očkovací látky je nutné:

 • setrvat 30 min v čekárně nebo jinde v dostupnosti zdravotní péče,
 • omezit fyzickou aktivitu po dobu následujících 3 dnů,
 • vyvarovat se konzumaci alkoholických nápojů,
 • vyvarovat se intenzivnímu slunění.

Chřipka

Ideální doba očkování proti chřipce je konec listopadu a začátek prosince.

Očkování proti chřipce mají zdarma pojištěnci:

 • nad 65 let
 • s chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce, cév, plic, jater, ledvin a s cukrovkou
 • se závažnými imunodeficity vyžadující dispenzarizaci na specializovaném pracovišti
 • s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny
 • po transplantaci kmenových hemopoetických buněk
 • ve zdravotnických zařízeních dlouhodobé lůžkové péče, v domovech pro seniory, v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo domovech se zvláštním režimem

Očkování proti chřipce je dále doporučeno:

 • těhotným ženám v kterékoliv fázi těhotenství a ženám, které plánují těhotenství během chřipkové sezony
 • osobám, které zvyšují možnost nákazy rizikových skupin (zdravotníci, sociální pracovníci, osoby žijící s rizikovými osobami v domácnosti, pracovníci ve školství, dopravě, obchodech atd.)
 • všem kuřákům

Pneumokok

Očkování proti PNEUMOKOKŮM mají zdarma všichni pacienti nad 65 let. Dále pak pacienti s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny, po transplantaci hemopoetických buněk, ze závažnými imunodeficity dispenzarizování na specializovaném pracovišti nebo po prodělané meningokokové nebo pneumokokové infekci.

Klíšťová encefalitida

Nově mají (od 1.1. 2022) očkování zdarma všichni nad 50 let

Ceník očkovacích látek (vč. jejich aplikace) najdete v záložce "Ceník"

Většina českých zdravotních pojišťoven nabízí v nějaké formě finanční příspěvek, kterým se snaží své klienty motivovat k očkování proti klíšťové encefalitidě (KE).

Zdravotní pojišťovna Příspěvek do výše až
Vojenská zdravotní pojišťovna (201) 500 Kč
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205) 1 000 Kč
Oborová zdravotní pojišťovna (207) 1 000 Kč
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (211) 1 000 Kč
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209) 1 000 Kč
Revírní bratrská pokladna (213) 1 000 Kč
Všeobecná zdravotní pojišťovna (111) 500 Kč

O příspěvek na očkování proti vybranému infekčnímu onemocnění lze žádat v roce 2022 pouze jednou. Pokud klient nevyčerpá příspěvek na vybrané onemocnění v max. výši, nelze jej dočerpávat. Je ale možno žádat o příspěvek na očkování proti několika různým infekčním chorobám (např. ve 20 letech proti klíšťové encefalitidě + proti virové hepatitidě, v 52 letech proti chřipce + proti pneumokokům).

Klíště

Prevence přenosu infekce z klíštěte na člověka

 • používejte ochranné oblečení převážně na dolních částech těla (hladké světlé kalhoty)
 • klíšťata se vyskytují cca do 60cm od země - nevstupujte do vysoké trávy, nesedejte a nelehejte si na zem
 • používejte repelent

V současné době je možnost očkování proti klíšťové meningoencefalitidě (KME). Proti Lymeské borelióze (LB) neexistuje očkovací látka

Jak odstranit klíště

Co nejdříve od přisátí, tím se snižuje riziko přenosu infekcí. Přenos LB je při odstranění do 24hod v jednotkách procent. K přenosu viru KME dochází již po dvou hodinách od přisátí.

 • vždy použijte gumové rukavice
 • místo přisátí postříkejte alkoholovou desinfekcí
 • pinzetou / komerčně vyráběnou kartou kývavým pohybem (netočte) klíště odstraňte
 • místo po odstranění opět ošetřete desinfekcí
 • po odstranění klíště v kousku papíru na nehořlavém povrchu zapalte, nebo ho spláchněte do záchodu
 • po odstranění klíštěte obvykle různě dlouho přetrvává vyrážka do velikosti 5cm, která se nezvětšuje. Vyrážka může svědit, pálit, být vystouplá a teplá - nespecifická kožní zánětlivá reakce na bodnutí / pokousání. Tím se liší od typického erytému při Lymeské borelioze

Pokud se erytém během dalších týdnů zvětšuje, má centrální vyblednutí, kontaktujte lékaře.

Domácí měření krevního tlaku (TK)

Krevní tlak je jeden ze základních ukazatelů zdraví organizmu. Hodnoty TK v domácím prostředí mohou ukazovat lépe na účinek léčby než jednorázové změření v ordinaci lékaře.

Cílovou hodnotu TK vždy určuje lékař. Tlak optimální je do 120/80 mmHg. Pro jinak zdravé osoby mezi 18-65 lety se považuje za normální TK v ordinaci pod 140/90 mmHg. V domácím prostředí by měl být tlak do 135/85 mmHg.

Tlak v průběhu dne výrazně kolísá, při fyzické činnosti a stresu se zvyšuje.

Neměňte si sami léčbu a její dávkování.

Jak na to:

 • Domácí měření tlaku není vhodné pro úzkostné pacienty.
 • Zakupte si vhodný automatický přístroj s manžetou na paži a s adekvátní šířkou manžety. Příliš široká manžeta TK snižuje, úzká naopak zvyšuje. Některé přístroje jsou vybaveny univerzální manžetou. Zakoupený přístroj nechte pravidelně kontrolovat.
 • U obézních pacientů s kónickou paží, kterým nepřiléhá dobře manžeta na paži, jsou lepší zkušenosti s kvalitní manžetou na zápěstí. Zápěstí s manžetou musí být při měření podloženo ve výšce srdce.
 • Nekuřte, necvičte, nepijte kávu a alkohol minimálně 30 min před měřením. Je žádoucí být 5-10min před měření zcela v klidu.
 • Měření provádějte v tiché klidné místnosti, nemluvte, nehýbejte se. Neměřte se, pokud jste ve stresu nebo trpíte bolestí.
 • Plosky nohou nechte volně na podlaze, pohodlně se opřete.
 • Při vůbec prvním měření změřte tlak na obou pažích, dále měřte na paži s vyšším tlakem, rozdíly mezi pažemi do 10mmHg jsou normální.
 • Manžetu nasaďte na odhalenou paži asi 2 cm nad loketní jamku (do úrovně srdce). Šipka na manžetě má směřovat na pažní tepnu. Paži nechte volně položenou na stole a dlaň otočte vzhůru.
 • Měření provádějte pravidelně po dobu jednoho týdne před návštěvou lékaře a to ideálně 3 měření (s odstupem 1-2 minut) ráno (před léčbou) a 3 měření večer. Zapište průměr z 2. a 3. měření. Případně můžete měřit tlak 3xtýdně během celého období do další kontroly. Vždy 3 měření se zapsaným průměrem.
 • Následně stačí měřit TK čtvrtletně po dobu 1 týdně (před návštěvou lékaře), nebo 1x týdně (opět ráno a večer).

Doporučení pro distanční léčbu hypertenze

 • • Validizovaný tonometr mladší 5-let (www.dableducational.org, www.stridebp.org nebo medaval.ie).
 • Cílový TK minim. pod 135/85 mmHg, pokud lékař nestanoví jinak.
 • Vytvoření plánu domácího měření- minim. 3 dny optimálně 7 dnů 2x denně
 • Naplánovat typ komunikace s lékařem a její frekvenci

Inkontinence

Je jakýkoliv samovolný únik moči, který způsobuje hygienické, zdravotní a sociální problémy pro postižené. Postihuje především starší populaci, a to nezávisle na pohlaví.

Gynekolog či urolog určí příčinu inkontinence a zároveň stanoví stupeň inkontinence dle úniku moči. Příčiny jsou různorodé, některé se dají odstranit operačně. Pokud bude příčina inkontinence léčitelná, bude pacient ponechán v péči specialisty k další léčbě.

Inkontinenční pomůcky lze volně kombinovat dle Vašeho přání (vložky, fixační a plenkové kalhotky, intravaginální tampony, vložkové pleny...). Na každý typ pomůcky dostanete samostatnou žádanku, na které bude uvedený požadovaný počet kusů.

Max. celkový limit je 150ks / měsíc ve všech stupních inkontinence. Maximální počet podložek ke III. stupni inkontinence je 30ks/měsíc. 

Spoluúčast pacienta (doplatek na pomůcky u stupně inkontinence)

I. stupeň

15%

II. stupeň

5%

III. stupeň
Spoluúčast na podložky ke III. stupni

pomůcky jsou plně hrazené
25%

Každý pacient platí ze zákona stejnou částku bez ohledu na značku výrobku.

Osteoporóza

Metabolické onemocnění skeletu, charakterizované poruchou mechanické odolnosti kostí vedoucí ke vzniku zlomenin po nepřiměřeně malém úrazu. Probíhá bezpříznakově a většinou se projeví ve vyšším věku. Osteoporóze je možné předcházet a lze jej dobře léčit.

Typické jsou zlomeniny obratlů, dolní části předloktí, krčku kosti stehenní, horní části paže a žeber.

Rizikové faktory:

 • věk
 • ženské pohlaví a světlý typ
 • nízký index tělesné hmotnosti
 • typická osteoporotická zlomenina u rodičů
 • nikotinismus + alkoholismus
 • nedostatek tělesného pohybu
 • revmatoidní artritida
 • porucha funkce pohlavních žláz
 • dlouhodobá imobilizace
 • cukrovka
 • chronické onemocnění jater, žaludku, střev, plic...
 • užívání některých léků- glukokortikoidy, antidepresiva ze skupiny SSRI, antiepileptika, některá antidiabetika, cytostatika...

Vyšetření je doporučeno:

 • postmenopauzálním ženám, které mají rizikové faktory (viz výše)
 • všem dospělým se zlomeninou po nepřiměřené malé zátěži
 • při onemocnění nebo stavu který je spojen se ztrátou kostní a svalové hmoty - imobilizace
 • před zahájením farmakolog. léčby osteoporózy
 • a jako monitorování účinku antiosteoporotické terapie

Neexistuje screeningový program pro časný záchyt osteoporózy, vyšetření na osteoporózu (DEXA) si hradí sami pacienti. Cena se pohybuje kolem 300-500Kč. V indikovaných případech může být hrazeno veřejným zdravotním pojištěním. Musí ho doporučit lékař, který má pacienta v péči pro kostní chorobu- klinický osteolog. Požadavek na vyšetření může být dále vystaven od revmatologa, ortopeda, traumatologa, internisty, gynekologa a endokrinologa.
 

Protilátky proti infekčním nemocem (spalničky, tetanus, klíšťová encefalitida)

Zjišťování hladiny protilátek proti infekčním onemocněním je hrazeno, pokud povinnost absolvovat takové vyšetření přímo vyplývá z platné legislativy, pokud o jeho potřebnosti rozhodne ošetřující lékař ze zdravotních důvodů na straně pacienta, nebo je nařízeno hygienickou stanicí v rámci protiepidemického opatření.

Stanovení hladin protilátek proti infekčním nemocem u dětí a dospělých, které se netýká případů uvedených výše, není hrazeno zdravotními pojišťovnami.

Laboratorní odběry

Večer před laboratorním vyšetření:

 • Nesportujte
 • Nepijte alkohol (pivo je alkohol)
 • Nejezte tučná jídla
 • Poslední jídlo požijte 10-12 hodin před odběrem

Ráno:

 • Nesnídejte
 • Pijte pouze neochucené tekutiny (hořký čaj, vodu) asi 1/4L
 • Nekuřte
 • Nestresujte se, stres může ovlivnit hladinu cukru
 • Nechoďte na odběry po noční směně

Odběr moči:

 • Během noci před odběrem ideálně vůbec nepijte
 • Odeberte si první ranní moč
 • Omyjte si zevní genitál
 • Část víčka, která se zasouvá do zkumavky, musí zůstat čistá. Nikam ji nepokládejte.
 • Do zkumavky odeberte střední proud moči. První porci moči vymočte mimo zkumavku.
 • Moč nepřelévejte z různých nádob.
 • Důkladně zavřete a omyjte zkumavku
 • Ženy odebírají moč mimo menstruaci

PSA (prostatický antigen):

 • 48 hodin před odběrem se vyvarujte jakémukoliv dráždění prostaty (jízda na motocyklu, na kole atd.)

Krevní srážlivost:

 • Informujte odběrovou sestru, pokud užíváte preparáty, které ovlivňují koagulační vyšetření.


Hormony štítné žlázy:

 • Hormony štítné žlázy, pokud užíváte, užijete až po odběru krve.

Warfarin

Obecně má být strava pestrá, pravidelná a v adekvátním množství. Užíváte-li warfarin, Vaše strava by měla být navíc s vyrovnaným příjmem vitamínu K, aby nedocházelo k nežádoucím výkyvům krevního srážení.

Potraviny s vysokým množstvím vitamínu K konzumujte denně ve stejném množství.

Pravidelně si nechte kontrolovat hodnotu krevního srážení. Minimálně jednou za 4-6 týdnů za předpokladu, že jsou Vaše hodnoty stabilní a v požadovaném rozmezí.

Potraviny s vysokým obsahem vitamínu K

 • špenát, brokolice, kapusta, růžičková kapusta, zelí, jarní cibulka, bazalka, petržel, hlávkový salát, libeček, řeřicha, avokádo, květák, polníček, kopr, zelený čaj, olivový-sójový-řepkový olej, sójové boby, slupky okurek, čekanka, kiwi, hrášek, mátové listy, pistácie, amarantové listy, pažitka, koriandr, nať hořčice, tuřín...

Účinek Warfarinu zvyšuje

 • horečka, alkohol, průjem, snížený příjem potravy a malnutrice, zvýšená funkce štítné žlázy, snížená funkce jater...

Warfarin a operace

 • operatér Vás bude informovat, jestli je k operaci nutné přerušení léčby Warfarinem
 • kontrola INR / quick probíhá 5 dní před operací a následně 1 den před operací
 • při velkém riziku recidivy tromboembolické nemoci během operace je nutné místo Warfarinu aplikovat preparát na ředění krve do podkoží na břichu.

Režimová opatření

 • užívejte pravidelně předepsané léky
 • veškerá opatření zavádějte postupně
 • věk, pohlaví ani rodinnou zátěž neovlivníte
 • ovlivnit můžete obezitu, krevní tlak, hladinu cholesterolu, riziko diabetu, kouření.

Obezita

Při stanovení tělesné hmotnosti se nejčastěji používá tzv. BMI (Body mass index) vypočítaný poměrem tělesné hmotnosti v kilogramech a druhé mocniny výšky v metrech.

BMI = kg / m2

Podváha     < 18,5

Normální váha    18,5 - 24,9

Nadváha      25,0 - 29,9

Obezita 1. stupně     30,0 - 34,9

Obezita 2. stupně   35,0 - 39,9

Obezita 3. stupně     > 40,0

Obvod pasu je závislý na objemu břišního tuku. Ten výrazně zvyšuje riziko metabolických a kardiovaskulárních onemocnění.

Obvod pasu (cm)

muži 

norma < 94

zvýšené riziko 94 - 102

vysoké riziko > 102


ženy

norma < 80

zvýšené riziko  80 - 88

vysoké riziko > 88


 • nejdůležitější je Vaše motivace k redukci hmotnosti
 • stanovte si reálný cíl
 • ve většině případů je příčina nadváhy a obezity v nepoměru energetického přijmu a výdeje
 • hmotnost redukujte pomalu a dlouhodobě, např. 10% za rok, tzv. při počáteční váze 120kg - 1kg za měsíc, tzv. cca 250g/týden, tzn. 35g/den...
 • zaznamenávejte vč. času konzumace, zjistíte tak zpětně dietní chyby
 • Zvyšte pohybovou aktivitu: chůze, turistika, nordic walking, rotoped, chůze po schodech... u starších pacientů vhodné zařadit i odporový silový trénink. Optimální je denní aktivita cca 30min.
 • zvyšte příjem vlákniny
 • tuky: preferujte nenasycené rostlinné tuky (rostlinné oleje-např. olivový, semena, ořechy, bílé maso, ryby, neslazené nízkotučné mléčné výrobky). Omezte tučná masa, sekundárně zpracovaná masa (párky, klobásy, paštiky, sekaná), sladkosti.
 • Sacharidy: preferujte polysacharidy (celozrnné obiloviny, brambory, batáty, luštěniny), syrovou zeleninu a ovoce. Omezte podíl jednoduchých cukrů a výrobků z nich - sladkosti, sladké limonády, alkohol.
 • Bílkoviny: doporučen je střídmý příjem zakysaných mléčných výrobků, kuřecího a krůtího masa, ryb, vajec a luštěnin.
 • konzultujte Váš cíl s nutričním terapeutem

www.kaloricketabulky.cz

Vysoký krevní tlak

Je z velké časti (cca 95%) dán vrozenou náchylností, a i přes zdravý životní styl můžete trpět vysokým tlakem. Neléčený vysoký tlak je výrazný rizikový faktor pro vznik aterosklerózy s následným poškozením cílových orgánů (cévní mozková příhoda, infarkt myokardu, poškození ledvin...).

 • Pravidelně si kontrolujte krevní tlak.
 • Nekuřte - nikotin zvyšuje tlak krve.
 • Minimalizujte příjem alkoholu.
 • Snižte tělesnou hmotnost s následnou stabilizací váhy, pokud trpíte nadváhou nebo obezitou.
 • Zvyšte aerobní pohybovou aktivitu, ideálně až 30 min denně (chůze, rychlá chůze, chůze do schodů, rotoped, běh a apod.).
 • Omezte příjem soli do 5 g / den (platí především u starších pacientů a pacientů s poruchou funkce ledvin).
 • Omezte užívání léků podporující retencí sodíku a vody (analgetika -nesteroidní protizánětlivé léky, hormonální antikoncepce...).

Vysoká hladina cholesterolu

Neléčená vysoká hladina cholesterolu je výrazný rizikový faktor pro vznik aterosklerózy.

 • Omezte přísun nasycených živočišných tuků-mléčné výrobky (máslo, smetana, šlehačka, sýry), tučná masa, jídla z fastfoodu, sladkosti, sekundárně upravovaná masa-uzeniny, sekaná, paštiky apod.
 • Zvyšte pohybovou aktivitu-zvyšuje hodnotu "hodného" HDL cholesterolu.
 • Zvyšte přísun nenasycených tuků-rostlinné oleje (olivový), avokádo, vlašské ořechy, ryby...
 • Zvyšte podíl tmavého pečiva a vlákniny (ovesné vločky, syrová zelenina, luštěniny).
 • Omezte příjem alkoholu-alkohol výrazně zvyšuje především TAG (triacylglyceroly).
 • Nekuřte.

Cukrovka

Pokud Vám byl diagnostikován diabetes mellitus, máte výrazně vyšší riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění.

Cílem léčby je předejít akutním a pozdním komplikacím cukrovky ovlivněním hladiny krevního cukru, resp. jeho prudkých výkyvů. Dieta by měla být kvalitní, pestrá a s omezením sacharidů. Dále by měla být nízkotučná a mít redukční charakter, pokud trpíte nadváhou či obezitou.

 • Léky bez Vaší pomocí vše nezvládnou, kromě léků se na kompenzaci cukrovky podílíte Vy sami z 50-80%.
 • Zvyšte postupně fyzickou aktivitu až na 30min denně (chůze, rychlá chůze, nordic walking, rotoped...). Pohybem se léčíte.
 • V případě nadváhy a obezity snižte postupně hmotnost, zcela dostačující je redukce hmotnosti o 10% za 1 rok.
 • Plánujte si jídlo dopředu a zapisujte si jídelníček ihned po konzumaci jídla.
 • Zvyšte příjem vlákniny.
 • Zeleninu jezte každý den a mějte doma vždy zásobu čerstvé zeleniny.
 • Snižte příjem živočišných tuků.
 • Nekuřáctví je téměř imperativ.
 • Příjem alkoholu by neměl převyšovat u žen 10g, u mužů 20g (10g odpovídá přibližně 0,3l piva NEBO 40ml lihoviny NEBO 125ml vína).
 • Pečujte o své nohy - zakupte si pohodlné široké boty, pravidelně si kontrolujte nohy a docházejte na pedikúru, vyvarujte se otlakům, trhlinám a plísním.
 • Nechte se očkovat (pravidelně na chřipku, proti pneumokokům apod.).
 • Zvažte návštěvu u nutričního terapeuta.
 • Cukrovce předchází tzv. prediabetes, ten může být při dodržení režimových opatření reverzibilní. Jinak dříve či později přechází do cukrovky.

Kardiovaskulární onemocnění

Kardiovaskulární onemocnění se týká srdce a cév. Velmi zjednodušeně se jedná o HT - hypertenzi (vysoký tlak), ICHS - ischemickou chorobu srdeční (infarkt myokardu), iCMP - ischemickou cévní mozkovou příhodu (mrtvice), ICHDK - ischemickou chorobu dolních končetin (končící až amputací).

Rizikové faktory

Ovlivnitelné

Neovlivnitelné

Vysoký krevní tlak

věk

vysoká hladina cholesterolu

výskyt KV onemocnění v rodině

cukrovka

pohlaví

kouření

obezita

nedstatek pohybu

stres a jiné psychosociální faktory

nadměrný příjem alkoholu

Ordinace šťastných  Váš lékař a Vaše sestra 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!